Latviešu | English

Papildus
LatSTE'2004 tiek organizēta Ogres novada IKT dienu ietvaros. Jūsu uzmanībai tiks piedāvāta IKT lietošana visās dzīves jomās - no elektronisko norēķinu sistēmas (Latvijas Unibankas I-banka, Hansabankas Internetbanka) līdz mūzikai, mākslai.

Norises laiks un relatīvais Rīgas tuvums rada iespēju interesentiem šo pasākumu apmeklēt arī uz nepilnu laiku vai vienu dienu.

Iespēja bezmaksas apmeklēt visus pasākumus, rada iespēju izvēlēties noklausīties kādu konkrētu lekciju par savlaicīgi zināmu tēmu gan skolu jaunatnei, gan pedagogiem. Aicinām piedalīties visus interesentus un lūdzam pieteikt organizētās apmeklētāju grupas!
Tālis Bērcis
Tālis Bērcis,
Ogres Interneta Centra
vadītājs

Kas ir LatSTE?

LatSTE (Latvijas i-Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija) notiek jau 7. gadu un pakāpeniski no reģionāla pasākuma ir izveidojusies par valsts nozīmes konferenci ar ekspozīciju. Šogad pirmo reizi, sadarbībā ar Latvijas Universitāti, pasākuma konferences sadaļa iegūs starptautisku raksturu. Tāpēc šogad Konferences dalībniekiem būs iespēja noklausīties ne tikai priekšlasījums latviešu valodā, bet arī angļu. Savā pieredzē IT tehnoloģiju izmantošanā dalīsies vieslektori no Zviedrijas, Slovēnijas, Igaunijas, Somijas, Lietuvas un Bulgārijas.

Pēc savas struktūras LatSTE'2004 ir divas daļas – Konference, kurā notiek vienlaicīgi referātu lasījumi Plenārsēdē un divās paneļdiskusiju grupās, un Ekspozīcija, kurā aicinām visas Latvijas datorfirmas un Interneta Pakalpojumu sniedzējus piedalīties un uzskatāmi demonstrēt tos tehniskos risinājumus, iekārtas un programmatūru, kuras skolas, bibliotēkas un pašvaldības var izmantot, veidojot savu IKT aprīkojumu un reģionālās informācijas un e-dokumentu aprites sistēmas.

Kad un kur notiek LatSTE'2004?

2004. gada 27. – 29. oktobrī, Ogrē. Ekspozīcijas stendi tiks izvietoti Ogres kultūras centrā.

LatSTE'2004 mērķauditorija!

Skolotāji, augstskolu pasniedzēji, skolēni, pašvaldību vadītāji un datorspeciālisti, bibliotēku darbinieki, LIIS reģionālo datorcentru un PVIS centru darbinieki, interesenti – Ogres un citu rajonu iedzīvotāji. Paredzamais mērķapmeklētāju skaits: 2000 – 3000.

LatSTE'2004 apmeklētāju dalības maksa

Visi "e- Ogres novada dienu" un LatSTE pasākumi ir izglītojoši un apmeklētājiem ir bezmaksas. LatSTE'2004 organizētāji aicina Latvijas organizācijas, firmas un individuālas personas finansiāli atbalstīt pasākumu ar ziedojumiem:

B/o SIA Ogres Interneta Centrs,
reģ. Nr. LV 40003381129
Meža pr. 14, Ogre LV-5000, Latvija
Latvijas Unibankas Ogres filiāle
kods: UNLALV2X033
konts: LV70 UNLA 0033 3104 6690 5

Kāda būs LatSTE'2004, ar ko tā atšķirsies no iepriekšējām?

  • Ir jāiet dziļumā - no sākotnējās sajūsmas un tīksmināšanās par IKT radītajām iespējām, uz profesionālu IKT izmantošanu ikdienā.
  • Vairāk E-mobilitātes! Pieredzes apmaiņas referātos un prezentācijās rādīsim datoru un programmu pielietojumu nevis tikai stacionāri, bet gan arī to, kā ar tā palīdzību notiek sadarbība laikā un telpā. Tātad - informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītībā, bibliotēkās, pašvaldībās un sadzīvē.

Priekšrocības reģistrētiem lietotājiem

Reģistrējot sevi kā LatSTE'2004 pasīvo apmeklētāju reģistrācijas lapā, jūsu kontakta informācija parādīsies arī LatSTE'2004 dalībnieku sarakstā un jums būs iespēja ekonomēt savu laiku - norādīt saviem kolēģiem nevis visu savu adresi, bet uzrādīt tikai LatSTE'2004 dalībnieka kārtas numuru pasākuma rokasgrāmatā, kuru varēs iegādāties uz vietas. Bez tam jūsu savlaicīga elektroniskā reģistrācija atvieglos pasākuma organizatoriem iespēju Jums palīdzēt lekciju pusdienu pārtraukumā rezervēt kādu no sabiedriskās ēdināšanas vietām.

LatSTE'2004 ietvaros notiks

  • Plenārsēdes, lekcijas, paneļdiskusijas, prezentācijas, demonstrējumi
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju u. c. firmu produkcijas izstāde - pārdošana

Papildus informācija par LatSTE'2004 (MS Word formātā)

Ekspozīcijas LatSTE'2004 ietvaros datorfirmām tiks dota iespēja iepazīstināt dalībniekus ar savām izstrādnēm, tehnoloģijām un pakalpojumiem valsts atbalstīto informatizācijas programmu nodrošināšanai.